Đăng nhập Đăng Ký
Chi tiết khuyến mại

TẶNG THÊM TIỀN NẠP KHÔNG GIỚI HẠN

Tích lũy tiền gửi & nhận thưởng lên đến 3,370,000

Thời gian khuyến mãi
Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 18/11 đến 23:59:59 18/12/2022 (GMT +8)
Chi tiết khuyến mãi

khuyến mãi tặng thêm tiền không giới hạn world cup 2022

NỘI DUNG KHUYẾN MÃI

Mọi thành viên K8 đều có cơ hội nhận thưởng lên đến 3,370,000 VND khi đạt các mức tiền gửi tích lũy trong suốt thời gian khuyến mãi. 

nội dung khuyến mãi tặng tiền nạp không giới hạn

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  1. Đối tượng áp dụng: mọi thành viên K8 từ cấp độ VIP1 trở lên.
  2. Sảnh áp dụng: Tất cả.
  3. Thời gian tích lũy tiền gửi từ 00:00:00 18/11 đến 23:59:59 18/12/2022 (GMT+8).
  4. Cách nhận thưởng: thành viên truy cập TRUNG TÂM TÁC VỤ để nhận thưởng. Phiếu thưởng chỉ có hiệu lực trong 24h kể từ khi được phát ra.
  5. Mỗi thành viên chỉ được nhận mỗi mức thưởng 1 lần duy nhất và có thể nhận nhiều mức thưởng khi đạt các mức gửi tiền tích lũy cao hơn.
  6. Tiền thưởng không yêu cầu điều kiện rút tiền.
  7. Chương trình này được áp dụng cùng với Hoàn trả và các chương trình khuyến mãi khác.
  8. Mỗi thành viên hợp lệ, mỗi số điện thoại, mỗi email, mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi địa chỉ IP và mỗi thiết bị chỉ có thể được nhận một lần khuyến mãi. Nếu vi phạm chúng tôi có quyền thu hồi toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng phát sinh.
  9. Chương trình này tuân theo các Điều kiện và Điều khoản chung của K8

 

HỖ TRỢ